free hit counter

eloop.az

=

Əlavə olunanlar

Web
Desktop
Mobile

Proqramlaşdırma Dilləri

Verilənlər bazası, informasiyanın saxlanmasını və həmçinin tez bir zamanda verilənlərə müraciəti təmin edir.

Desktop


With the amazing editor in Codeanywhere, you will forget you ever used any other code editor.

Aktiv deyil

CSharp ilə Microsoft Windowsda proqram yazmağı öyrənin.

CSharp
Aktiv deyil

Ən geniş istifadə olunan proqramlaşdırma dillərindən.

C++

Web

Öz veb səhifənizi istədiyin dizayn və funksionalliqda qurun.

Aktivdir

Veb səhifə yaratmaq üçün standard hipermətn dili.

HTML
Aktivdir

Səhifənizi CSS ilə dizayn edin.

CSS
Aktiv deyil

Veb proqramlasdirma üçün buradan baslayin.

JavaScript
Aktiv deyil

Verilənlər Bazası ilə inteqrasiya.


Php

Mobile

With the amazing editor in Codeanywhere, you will forget you ever used any other code editor.

Aktiv deyil

Android cihazlarında proqram təminatı öyrənin.

Android
Aktiv deyil

Apple cihazlarında proqram təminatı öyrənin.

IOS

Əlavə olunanlar

CCNA
CCNP

Şəbəkə Dərsləri

Verilənlər bazasi, informasiyanin saxlanmasıni və həmçinin tez bir zamanda verilənlərə müraciəti təmin edir.

CCNA

With the amazing editor in Codeanywhere, you will forget you ever used any other code editor.

Aktivdir

Routing və Switching biliklərinə burada başlayın.

CCNA R & S
Aktiv deyil

şəbəkə təhlükəsizliyini buradan öyrənin.


CCNA Security

CCNP

With the amazing editor in Codeanywhere, you will forget you ever used any other code editor.

Aktiv deyil

Routing biliklərini təkmilləşdirin.


Routing
Aktiv deyil

Switching biliklərini təkmilləşdirin.


Switching
Aktiv deyil

şəbəkəni təhqiq etmə metodları.


TShoot

Əlavə olunanlar

    ?>

Verilənlər Bazasi

Verilənlər bazasi, informasiyanin saxlanmasini və həmçinin tez bir zamanda verilənlərə müraciəti təmin edir.

Aktiv deyil

Ən çox istifadə edilən VB idarəetmə sistemi.


MySQL
Aktiv deyil

Prosedura, funksiya, triqqer, kursorlar yaratmaq imkani.

Pl/SQL
Aktiv deyil

Obyekt yönümlü verilənlər bazasi idarəetmə sistemi.

Oracle

Əlavə olunanlar

Linux
Windows

Linux Əməliyyat Sistemləri

With the amazing editor in Codeanywhere, you will forget you ever used any other code editor.

Aktiv deyil

Linux ilkin sertifikat imtahanı.

LPIC - 101

Windows Əməliyyat Sistemləri

With the amazing editor in Codeanywhere, you will forget you ever used any other code editor.

Aktiv deyil

Windows Əməliyyat Sistemlərini Buradan öyrənin.

Windows Server 98-365
Aktiv deyil

Windows Əməliyyat Sistemlərini Buradan öyrənin.

Windows Server 70-410